Zarządzanie portfelem programów

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 20.06.2018 18:00

zakończona

Opis wydarzenia
Warszawski Oddział PMI PC zaprasza na seminarium, którego tematem przewodnim będzie zarządzanie portfelem programów.

Seminarium poprowadzi Szymon Wiśniewski-  Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiada za planowanie strategiczne Ministra Finansów oraz pełni funkcję Dyrektora Biura Portfela Programów i projektów MF.

Rok 2017 był dla Ministerstwa Finansów czasem dużych wyzwań. Utworzono Krajową Administrację Skarbową (KAS), co wiązało się z reorganizacją na szeroką skalę – połączono część Ministerstwa i służby skarbowe oraz celne w całym kraju w jedną strukturę organizacyjną. Dodatkowo określono dwa plany strategiczne wyznaczające cele do osiągnięcia do roku 2020, odpowiednio dla MF oraz nowopowstałej KAS, definiując na nowo misję i wizje organizacji. Kolejnym aspektem były wymagania kierownictwa w zakresie znacznego uszczelnienia w krótkim czasie systemu podatkowego. To wszystko, w połączeniu z kulturą organizacyjną sektora publicznego i dotychczasową silosowością zarządzania, stanowiło kontekst zmian, które dokonywały się w zeszłym roku w Ministerstwie.

W trakcie seminarium odpowiemy sobie na pytania:
Jak z rozproszonej organizacji i działalności przejść do koncentracji na realizacji celów strategicznych?
Jak połączyć dwa światy legislacji i IT w celu dostarczania skutecznych rozwiązań biznesowych? 
Jak zapewnić skuteczne przeprowadzenie dużych zmian organizacyjnych z jednoczesną stabilną obsługą 25 milionów podatników indywidualnych oraz niemal 4 milionów podatników biznesowych?

Poruszymy także następujące tematy:

Zarządzanie portfelowe jako element większej układanki - czyli co tak naprawdę trzeba zmienić w organizacji

Podejście do wdrożenia  portfelowego w organizacji

Zarządzanie portfelowe jako sposób realizacji strategii

Połączenie architektury korporacyjnej, podejścia procesowego i zarządzania portfelem programów i projektów w jeden spójny system

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 20.06.2018 18:00
Zakończenie: 20.06.2018 21:00

EY Academy of Business

Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26 Warszawa

Strona rejestracji:
https://pmi-pc-warsaw-branch-zarzadzanie-portfelowe.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
PMI PC Warsaw Branch

PMI Poland Chapter
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
NIP: 525-227-89-73

biuro@pmi.org.pl